วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ก.ล.ต.ออกมาตรการป้องปรามสร้างราคาหุ้นจากคำสั่งซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต

กรุงเทพฯ 23 ก.ย.-นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ประจำไตรมาส 3 ของปี 2553 ว่าได้หารือถึงมาตรการป้องปรามการสร้างราคาหลักทรัพย์จากการส่งคำสั่งซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต

นายธีระชัย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้หารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่จะมีมาตรการดูแลไม่ให้มีการซื้อขายที่มีลักษณะไม่เหมาะสมเข้าสู่ระบบ โดย ตลท.จะทบทวนและปรับปรุงมาตรการที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มงวดยิ่งขึ้น และบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) แต่ละแห่งจะให้ความร่วมมือคอยติดตามคำสั่งซื้อขายหุ้น Turnover List หุ้นร้อนแรงที่เป็นข่าว หรือหุ้นที่ ตลท.แจ้งให้จับตาเป็นพิเศษ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการป้องปรามบุคลากรของ บล. ในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการสร้างราคาหลักทรัพย์ ซึ่ง ก.ล.ต.พบว่า ในหลายกรณีมีเจ้าหน้าที่การตลาด และ/หรือผู้บริหารของ บล. มีพฤติกรรมที่อาจเป็นการช่วยเหลือลูกค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าข่ายการสร้างราคาหลักทรัพย์ เช่น เจ้าหน้าที่การตลาดรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีและไม่ได้รับมอบอำนาจ และดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายของลูกค้าโดยไม่เก็บหลักฐาน ก.ล.ต.จึงได้แจ้งให้สมาคมไปกำหนดแนวทางการปฏิบัติของ บล.ในการป้องกันพฤติกรรมดังกล่าว เช่น บล.จะต้องตรวจสอบการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอและบันทึกผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบกรณีที่พบว่ามีการซื้อขายกระจุกตัวอยู่ในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง และเป็นการซื้อขายจากลูกค้าของเจ้าหน้าที่การตลาดทีมใดทีมหนึ่ง รวมทั้งต้องแจ้ง ก.ล.ต. เมื่อพบข้อสังเกตที่อาจแสดงว่ามีการสร้างราคา หรือให้ความช่วยเหลือในการสร้างราคาหลักทรัพย์.-สำนักข่าวไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น