วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ธีระชัย ชี้เงินทุนไหลเข้า หุ้นไทยกระทิงขวิด


นายธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)กล่าวถึงกรณีที่เงินทุนต่างประเทศไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องว่า จากการพูดคุยกับบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศถึงเหตุลผลของการเข้ามาลงทุนนั้นพบว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้เติบโตดีมาก และโตดีกว่าประเทสอื่นโดยเฉพาะประเทศไทยดังนั้นจึงทำให้เม็ดเงินทุนต่างประเทศยังคงไหลเข้ามา และเมื่อการลงทุนจากต่างประเทศคึกคักก็ทำให้นักลงทุนคนไทยมีความคึกคักตามไปด้วยเห็นได้จากปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่หนาแน่นมาก


อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต.ในฐานะผู้กำกับดูแลตลาดทุนก็ได้มีการประสานงานกับทางตลาดหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิก เพื่อไม่ให้เกิดการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากตลาดหุ้นไทยซึ่งการตรวจสอบก็เกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้ว และที่ผ่านมาทางตลาดหลักทรัพย์เองก็ได้มีการส่งกรณีที่มีความผิดปกติในการลงทุนมาให้ก.ล.ต.ตรวจสอบในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นขนาดเล็กๆนั้นเอง ส่วนหุ้นขึ้นรอบนี้ยังไม่พบความผิดปกติอะไร


ส่วนหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในSET 25 หรือ SET50 นั้นการขึ้นลงของราคาหุ้นก็น่าจะขึ้นกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้นการที่เศรษฐกิจไทยยังเติบโตได้ดีก็จะยัคงเห็นเม็ดเงินทุนไหลเข้ามา

"ในภาวะหุ้นกระทิงนักลงทุนก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย ที่การลงทุนก็ให้ดูหุ้นพื้นฐานที่ดีเพราะจะมีความปลอดภัยจากการลงทุน"

นอกจากนี้ การที่ตลาดหุ้นไทยเข้าสู่ภาวะกระทิงก็จะทำให้เจ้าของธุรกิจหรือบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่มีความต้องการเงินก็จะเห็นการระดมทุนด้วยการเพิ่มทุนมากขึ้นและการเพิ่มทุนในช่วงตลาดหุ้นดีจะทำให้มีต้นทุนที่ต่ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น