วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

สัมภาษณ์เรื่อง ASEAN Capital Market Integration ในรายการ ASEAN Talk ทาง ASEAN TV

ติดตามรับชมเทปการสัมภาษณ์เรื่อง ASEAN Capital Market Integration ในรายการ ASEAN Talk ทาง ASEAN TV ได้ที่นี่ครับ

ส่วนที่ 1/3 http://www.youtube.com/watch?v=xX5VHRxgLU8
ส่วนที่ 2/3 http://www.youtube.com/watch?v=Ea_5gibRPxw
ส่วนที่ 3/3 http://www.youtube.com/watch?v=VwKmQ98WgA0

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

งานสัมมนานานาชาติของกลุ่มประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC)

เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนานานาชาติของกลุ่มประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) โดยเตือนตลาดเกิดใหม่ให้คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจทำให้สถาบันการเงินมีปัญหา เช่น ความเสี่ยงนอกงบดุล ความเสี่ยงจากยอดหนี้ระหว่างธนาคารด้วยกัน และทางออกเมื่อสถาบันการเงินประสบปัญหา ซึ่งงานสัมมนานี้จัดโดย ก.ล.ต.ร่วมกับ Asian Development Bank (ADB) ในวันที่ 14 -18 มี.ค. 2554 ณ โรงแรม Grand Millenium Shkhumvit
คลิกดู Speech

บทบาทตลาดทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการกำกับดูแล

เลขาธิการ ก.ล.ต. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อบทบาทตลาดทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการกำกับดูแลโดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของตลาดทุนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและทิศทางการพัฒนาตลาดทุนของ ก.ล.ต. หน่วยงานของกระทรวงการคลัง ในหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) ณ หอประชุมสมาคมธรรมศาสตร์ วันที่ 3 มีนาคม 2554
คลิกดูไฟล์บรรยาย