วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ความท้าทายในการบริหารความเสี่ยงในระยะต่อไป

นายธีระชัย ภูนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ความท้าทายในการบริหารความเสี่ยงในระยะต่อไป" ในงานสัมมนาประจำปีสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย "TLCA Annual Risk Management Conference 2010" ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น