วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ASEAN Brand การเชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาค ASEAN ตอน 2

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะรวมตลาดทุนในอาเซียน ซึ่งมีขั้นตอนที่จะดำเนินการหลายประการ ประการแรกจะทำให้ ASEAN เป็น brand เดียว หรือการสร้าง ASEAN brand จากเดิมคนอาจจะนึกถึงประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย หรือนึกถึงประเทศไทยเดี่ยว ๆ แต่ต่อไปเราอยากให้เขานึกถึงเราในฐานะ ASEAN แทน

แต่ว่า ASEAN brand ต้องเป็น “World Class” ซึ่งหมายความว่าเราจะต้องทำให้กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน การบริหารบริษัทจดทะเบียนใน ASEAN เป็นระดับมาตรฐานสากล เราต้องพยายามทำให้ทุกคนมีความสบายใจว่า เวลาเอาเงินมาลงทุนใน ASEAN มันจะเป็น “World Class”

อีกประการหนึ่ง เรากำลังจะเปิดให้ตลาดหลักทรัพย์ของ ASEAN รวมตัวกันในทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ นักลงทุนที่อยู่ต่างประเทศ สามารถสั่งซื้อหุ้นในตลาด ASEAN ด้วยจอคอมพิวเตอร์จอเดียว เรียกว่า มีจุดเข้าถึงตลาดในระบบอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียวก็สามารถเข้าได้ทุกตลาด (single point of entry) โดยตลาดหุ้นของไทยจะเป็นผู้นำในการพยายามที่จะปูพื้นตรงนี้

เพราะฉะนั้น สองจุดนี้จะทำให้ ASEAN เป็น brand ซึ่งจะเป็นที่นิยมชมชอบ เป็นที่ยอมรับและรู้จักในตลาดสากลมากขึ้น และอีกประการหนึ่งก็คือ จะทำให้นักลงทุนต่างประเทศเวลาเข้ามาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตลาด ASEAN นั้นมีความคล่องตัวมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเราจะรวมกันแล้วก็ตาม เราก็ยังมีขนาดเล็กอยู่ แต่ว่าก็ยังดีกว่าเป็นตลาดเดี่ยว ๆ เพราะเมื่อรวมกันแล้ว เราจะเป็นตลาดที่สามารถประกวดกับอินเดีย หรือจีนได้ชัดเจนมากขึ้น ได้รับความสนใจมากขึ้น

สิ่งสำคัญก็คือ นักลงทุนไทยจะได้ประโยชน์จากการรวมตัวกันดังกล่าว จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้นักลงทุนไทยมีโอกาสน้อยที่จะนำเงินไปลงทุนต่างประเทศโดยตรง แต่สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบให้นำเงินออกไปลงทุนได้มากขึ้นแล้ว

ในปัจจุบันเรากำลังพยายามปูพื้นให้นักลงทุนของไทยได้ทราบความเคลื่อนไหว และความเป็นไปในตลาดใน ASEAN มากขึ้น ซึ่งน่าจะทำให้เขามีความสบายใจในการที่จะเอาเงินไปลงทุนในตลาดทุน ASEAN ในระยะต่อไปได้ ทั้งในแง่ไปซื้อหุ้นและในแง่ไปซื้อพันธบัตร ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลในสกุลท้องถิ่นของมาเลเซีย พันธบัตรรัฐบาลของอินโดนีเซีย

เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาพอเปิดให้นักลงทุนไทยเอาเงินออกไปลงทุน จะสังเกตว่าเขานำไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลของเกาหลีจำนวนมาก ดังนั้น พันธบัตรรัฐบาลของ ASEAN ก็น่าจะอยู่ในฐานะที่แข่งขันได้ดี

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนในประเทศไทยควรจะต้องเริ่มเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่ติดตามภาวะเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะของไทย แต่ควรจะมองภาวะเศรษฐกิจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองของประเทศหลัก ๆ ใน ASEAN ด้วย เพื่อจะได้รู้ถึงโอกาสและความเสี่ยง

ขณะเดียวกันนั้น ในระยะต่อไป น่าจะมีกองทุนรวมซึ่งจะมีการลงทุนกว้างขวางมากขึ้นในกลุ่ม ASEAN ซึ่งอาจจะออกสินค้ามาขายในเมืองไทยได้ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนไทยควรจะเริ่มศึกษาและก็เตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เตรียมการสำหรับการรวมตลาดทุน ASEAN โดยปรับกฎระเบียบให้เป็นมาตรฐานเดียวและเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะว่าที่ผ่านมานั้น ถึงแม้ว่าแต่ละประเทศจะมีตลาดทุนของตัวเอง อาจจะมีทั้งตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตรรัฐบาล ตลาดหุ้นกู้เอกชน แต่ว่าวิธีปฏิบัติกฎระเบียบ พอลงไปในรายละเอียดแล้วจุกจิก และค่อนข้างแตกต่างกันอยู่หลายจุด

ถ้าหากว่า เราเห็นว่า บางกรณีสิ่งที่ปฏิบัติแตกต่างกันไม่มาก แล้วก็เป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้ว เราก็จะยอมรับมาตรฐานซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นต่อไปถ้าเป็นหลักทรัพย์ซึ่งประเทศที่ 1 อนุญาต ประเทศที่ 2 อาจจะถือว่ามีฟรีพาสปอร์ต เราก็เอาไปขายในประเทศที่ 2 หรือประเทศที่ 3 ได้เลย ซึ่ง ก.ล.ต. จะมีบทบาทหลักในการประสานเรื่องนี้

ในขณะเดียวกัน เรากำลังจะเตรียมปูพื้นให้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพวกตัวกลางทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนรวม สามารถที่จะปรับตัวเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ หรือจะป้องกันตัวเองจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้เต็มที่

ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ได้ตื่นตัวและเตรียมพร้อม บางรายมีการเจรจาจะควบรวมกัน บางรายก็พยายามจะหาหุ้นส่วน ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จากต่างประเทศ เพราะเขามองเห็นแล้วว่าในการทำธุรกิจระยะต่อไปนั้นมันจะต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากขึ้น เพราะฉะนั้น การที่จะเข้ามาทำธุรกิจแล้วก็ทุกอย่างเหมือนเดิมนั้น จะอยู่ได้ยาก เวลานี้กระบวนการตัวกลางในพวกบริษัทหลักทรัพย์ของไทย จะเห็นว่าเริ่มมีการขยับขยาย เริ่มวางแผนที่จะมีการปรับตัวกันแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น