วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 26/2553 วันที่ 6 พฤษภาคม 2553“ก.ล.ต. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรู้และข้อมูลการลงทุน ซึ่งเปรียบเสมือนอาวุธที่จะทำให้ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นและตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้องในระดับความเสี่ยงที่ตนเข้าใจและยอมรับได้ รวมทั้งให้ผู้ลงทุนรู้จักและใช้สิทธิเพื่อปกป้องประโยชน์ของตนเอง จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ความรู้สำหรับผู้ลงทุน www.sec.or.th/education ขึ้นมาเป็นศูนย์รวมความรู้และข้อมูลสำคัญสำหรับการลงทุน เพิ่มความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีเงินออมที่กำลังคิดจะเริ่มลงทุนในตลาดทุน โดยขณะนี้เว็บไซต์ข้างต้นได้เปิดให้บริการแล้ว”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น