วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

บทบาทตลาดทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการกำกับดูแล

เลขาธิการ ก.ล.ต. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อบทบาทตลาดทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการกำกับดูแลโดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของตลาดทุนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและทิศทางการพัฒนาตลาดทุนของ ก.ล.ต. หน่วยงานของกระทรวงการคลัง ในหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) ณ หอประชุมสมาคมธรรมศาสตร์ วันที่ 3 มีนาคม 2554
คลิกดูไฟล์บรรยาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น