วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

งานสัมมนานานาชาติของกลุ่มประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC)

เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนานานาชาติของกลุ่มประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) โดยเตือนตลาดเกิดใหม่ให้คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจทำให้สถาบันการเงินมีปัญหา เช่น ความเสี่ยงนอกงบดุล ความเสี่ยงจากยอดหนี้ระหว่างธนาคารด้วยกัน และทางออกเมื่อสถาบันการเงินประสบปัญหา ซึ่งงานสัมมนานี้จัดโดย ก.ล.ต.ร่วมกับ Asian Development Bank (ADB) ในวันที่ 14 -18 มี.ค. 2554 ณ โรงแรม Grand Millenium Shkhumvit
คลิกดู Speech

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น