วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เพิ่มทางเลือกและเครื่องมือบริหารเสี่ยงแก่ผู้ประกอบการและผู้ลงทุน

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดการซื้อขายซิลเวอร์ฟิวเจอร์ส และการเปิดให้บริการของตลาดอนุพันธ์ในช่วงกลางคืนถึงเวลา 22.30 น. ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 ว่าถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาตลาดอนุพันธ์ของไทย การมีสินค้าซิลเวอร์ฟิวเจอร์สเป็นการเพิ่มช่องทางการประกอบธุรกิจให้ทั้งบริษัทหลักทรัพย์และผู้ค้าทองคำ รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสามารถบริหารความเสี่ยงได้คล่องตัวขึ้น สำหรับการเปิดให้บริการการซื้อขายในช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นเวลาที่ตลาดต่างประเทศเปิดทำการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น